Seminář s Aničkou

10.12.2014 23:58

Klatovské muzeum a Krajkářský klub Klatovy připravily pro Vás na počátek 
příštího roku pracovní seminář s Annou Halíkovou z Prahy. Uskuteční se v 
sobotu 10. ledna 2015 od 10.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. ledna 2015 od 
9.00 do 16.00 hodin. Témata jsou: různé způsoby začínání a ukončování 
krajky, rohy, drobné technické vychytávky, které usnadní práci a vláčková 
krajka. Předpokládané kurzovné je 500,- Kč splatné jako záloha nejpozději 
týden předem k rukám Mgr. Ivany Sieberové. Podrobnosti obdrží předběžně 
přihlášení po zaplacení zálohy. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se 
předem přihlásit u Mgr. Ivany Sieberové telefonicky na tel. č. 376 326 354, 
732 833 770, nebo mailem na adrese: sieberova.muzeum@email.cz
(mailto:sieberova.muzeum@email.cz) nebo muzeum.klatovy@tiscali.cz
(mailto:muzeum.klatovy@tiscali.cz).