Krajkářský den

09.07.2016 10:00

Tento den v době od 10:00 do 16:00 se ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech uskuteční krajkářský den, na kterém budou členky Klubu paličkovat pro veřejnost.