Co nového v činnosti klubu

06.01.2013 18:04

Naši retrospektivní výstavu Čtvero ročních dob v krajce navštívilo celkem  1.500 návštěvníků.  V letošním roce  v únoru oslavíme už desáté výročí trvání Krajkářského klubu Klatovy. K tomuto výročí bude uspořádáno několik výstav -  aktuální je v Nýrsku od 7.1. do 25.1.2013, v létě pak budeme vystavovat ve Kdyni v IC Muzea příhraničí od 15. června do 30. srpna 2013 a na podzim bude výstava ve Strážově.  Bližší informace a plakáty budou následovat vždy před akcí. JM